Stenläggning och murar

Exklusivt med sten och betong

Vi har erfarna stenläggare som kan skapa helt nya uppfarter, uteplatser eller poolområden med exklusivt utseende. Dessutom bygger de trädgårds- och stödmurar, gabioner samt gjuter trappor eller hela grunder i betong.